Dom Šalgovík 1

 

- Plocha pozemku:  790m2

- Zastavaná plocha: 95,8 m2

- Obytná plocha: 150 m2

- Úžitková plocha: 179 m2

- Obostavaný priestor: 633 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 36 kWh/(m2.a)

 

Novostavba rodinného domu sa nachádza v mestskej časti Šalgovík, na pozemku šírky 11,8 m a dĺžky 67m, medzi už zastavanými parcelami. Požiadavkou investora bolo v čo najväčšej miere využiť existujúcu šírku pozemku a tomu prispôsobiť celkový návrh domu. Objekt je založený na vystuženej základovej doske vzhľadom na nevhodné geologické podložie a celkové prevýšenie medzi susediacimi parcelami. Navrhnutý dom má jednoduchý tvar o rozmeroch 8x 11,9m, oživený “kukaňou“ a rohovou presklenou stenou s výhľadom na mesto v údolí. Dispozícia je navrhnutá vzhľadom na svetové strany a potrebám investora. Na priečelí domu je navrhnutá jednoduchá drevená montovaná konštrukcia, slúžiaca ako prestrešenie vstupu do domu a sklad záhradného náradia.

Copyright © 2015 NERD s.r.o.

© LEHO 2017