Dom Šalgovík 2

 

- Plocha pozemku:  500m2

- Zastavaná plocha: 88,16 m2

- Obytná plocha: 133,9 m2

- Úžitková plocha: 153,97 m2

- Obostavaný priestor: 528 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 38 kWh/(m2.a)

 

Záujmová parcela sa nachádza v novovytvorenej časti so stavebnými parcelami v mestskej časti Šalgovík. Vzhľadom na malú rozlohu pozemku sa pristúpilo k návrhu dvojpodlažného domu s podkrovím v jednoduchom tvare s hambálkovou konštrukciou krovu, v rámci finančných možností investora. Tvar domu ako aj jeho poloha v rámci parcely boli navrhnuté s prihliadnutím na čo najväčšie využitie malej plochy záhrady. Celkové rozmery domu sú 8x10,8 m. Dom je umiestnený na rohu budúcej uličnej križovatky s jednosmernou cestou.

Copyright © 2015 NERD s.r.o.

© LEHO 2017