Dom Žehňa

 

- Plocha pozemku:  1000 m2

- Zastavaná plocha: 93,4 m2

- Úžitková plocha: 135 m2

- Obostavaný priestor: 525 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 26 kWh/(m2.a)

 

Návrh domu vychádza zo skromných priestorových nárokov investora v kombinácii s nízkymi nákladmi na výstavbu. Celkový tvar domu je v jeho osi zrkadlovo otočený. Konštrukcia domu je riešená ako drevená, v jeho ľavej časti sa nachádza otvorený priestor, ktorý slúži ako ateliér s výtvarným zameraním. Pravú časť domu tvorí zázemie rodinného domu s čiastočným podkrovím. Parcela za nachádza na vyvýšenej časti obce pod lesom.

 

Copyright © 2015 NERD s.r.o.

© LEHO 2017