Dom Fintice

 

- Plocha pozemku:  700 m2

- Zastavaná plocha: 170 m2

- Úžitková plocha: 134 m2

- Obostavaný priestor: 878 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 34 kWh/(m2.a)

 

Jednoduchý tvar domu, nenáročné požiadavky investora s priahliadnutím na viacčlennú rodinu.

 

Copyright © 2015 NERD s.r.o.

© LEHO 2017