Dom Dulová Ves Čergov

 

- Plocha pozemku:  800m2

- Zastavaná plocha: 178 m2

- Úžitková plocha: 139 m2

- Obostavaný priestor: 725 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 27 kWh/(m2.a)

 

Dom kopíruje samotný svah pozemku a reaguje tak na miestny terén. Samotný svah tvoril základný kameň návrhu objektu rodinného domu ako aj výškové odsadenie jednotlivých jeho častí. Prevýšenie terénu tvorí 5m pri dĺžke pozemku 35m. Parcela sa nachádza v pomerne hustej zástavbe novopostavených rodinných domov.

 

Copyright © 2015 NERD s.r.o.

© LEHO 2017