Drevodomy Vtáčie Údolie

 

- Plocha pozemku:   620m2

- Zastavaná plocha:  137 m2

- Obytná plocha a úžitková plocha: 137 m2

- Obostavaný priestor:  790 m3

 

Navrhovaný obytný súbor drevodomov sa nachádza v mestskej časti mesta Humenné, časť Napodskalku. Objekty sú navrhnuté s prihliadnutím na ekonomické možnosti investora. Pozdĺžny tvar domu bol navrhnutý s cieľom oddeliť záhradu od ulice a vytvoriť tým čo najväčšie súkromie. Konštrukcia objektov je riešená ako drevená hrazdená s tepelnou izoláciou medzi prvkami rámovej konštrukcie a dodatočnej izolácie na fasáde obejktu s prevetrávanou fasádou. Vykurovanie objektov zabezpečujú tepelné čerpadlá.

 

Copyright © 2015 NERD s.r.o.

© LEHO 2017