1/1

Zástavba domov v Humennom

Rodinný dom

Humenné

2017

- Plocha pozemku:                      4x700m2

- Zastavaná plocha:                         140 m2

- Úžitková plocha:                       120 m2

- Obostavaný priestor:                 762 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 23 kWh/(m2.a)

Návrh zástavby rodinných domov na štyroch parcelách.

© 2019 Atelier Nerd, s.r.o.

www.ateliernerd@gmail.com

Metodova 8, 08001 Prešov

Ateliér Nerd s.r.o. Architektonický ateliér, projekčná činnosť,

projekty rodinných domov, návrh interiérov