top of page
zaharadna architektura Prešov
4
9
6
c
b
a
1

Návrh záhrady  a wellness
k rodinnému domu

Záhrada

Župčany

2023

Staré mesto

- Plocha pozemku:                      250m2

Návrh záhrady a wellness časti k rodinnému domu. 

bottom of page