top of page

Zástavba domov v Humennom

Rodinný dom

Humenné

2017

- Plocha pozemku:                      4x700m2

- Zastavaná plocha:                         140 m2

- Úžitková plocha:                       120 m2

- Obostavaný priestor:                 762 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 23 kWh/(m2.a)

Návrh zástavby rodinných domov na štyroch parcelách.

bottom of page