Ing. Jozef Semančík

Autorizovaný projektant SKSI

NERD, s.r.o.

Metodova 8

Prešov

08001

Tel: 0949 206 252

Mail: ateliernerd@gmail.com

IČO: 47 546 221

DIČ: 2023992685

© 2019  NERD, s.r.o.

www.ateliernerd@gmail.com

Metodova 8, 08001 Prešov

NERD s.r.o. Architektonický ateliér, 

architektonická a projektová činnosť, návrh interiérov