top of page
f3
f6
f8
f7
f5
Dom Raslavice
Dom Raslavice
Dom Raslavice
Dom Raslavice
RD Raslavice_pôdorys_štúdia

Dom Raslavice

Rodinný dom

Prešov

2021

Dom Raslavice

- Plocha pozemku:                      900m2

- Zastavaná plocha:                    195 m2

- Obytná plocha:                          97 m2

- Úžitková plocha:                       135 m2

- Obostavaný priestor:                 877 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 19 kWh/(m2.a)

Záujmové územie pre výstavbu rodinného domu sa nachádza v novovytvorenej časti určenej pre bytovú výstavbu v obci Raslavice. Vzhľadom na šírku pozemku 17,9m bol zvolený pozdĺžny trakt s orientáciou presklených stien na juhozápad.

Obklady stien boli volené na základe požiadaviek investora, tehlové lícové pásiky a drevený fasádny obklad z hobľovaných dosiek ošetrených olejovou lazúrou.

bottom of page