top of page
IMG_1115
IMG_1136
IMG_1189
IMG_1319
IMG_1327
IMG_1331
IMG_1436
IMG_1493
IMG_1508
IMG_1514
IMG_1524
IMG_1565
zaharada11_2_11zon
zaharada47_4_11zon
zaharada22_5_11zon
zaharada39_5_11zon
zaharada5_5_11zon
zaharada4_4_11zon
zaharada29_4_11zon
zaharada1_2_11zon
zaharada12_3_11zon
zaharada25_8_11zon
zaharada15_6_11zon
zaharada16_7_11zon
zaharada17_8_11zon
zaharada19_2_11zon
zaharada35_1_11zon
zaharada20_3_11zon
zaharada51_8_11zon
zaharada13_4_11zon
zaharada28_3_11zon
zaharada30_5_11zon
zaharada36_2_11zon
zaharada40_6_11zon
zaharada48_5_11zon
zaharada43_8_11zon
zaharada44_1_11zon
zaharada42_7_11zon
zaharada50_7_11zon
zaharada49_6_11zon
zaharada45_2_11zon
zaharada53_10_11zon
zaharada52_9_11zon
f13
f16
f4
f21
f28

Návrh záhrady Prešov Staré mesto

Záhrada

Prešov

2020

Staré mesto

- Plocha pozemku:                      400m2

Návrh záhrady k rodinnému domu.

Na pozemku boli zachované pôvodné ovocné dreviny. Záhrada je rozdelená na relaxačnú a úžitkovú časť. Úžitkovú časť tvorí línia skleníka. Priestor trávnika je oplotená dočasným provizórnym oplotením, ktoré chráni kvetový záhon pred poškodením pri športových aktivitách detí. Časť vymedzená pre stolný tenis slúži po sklopení stola ako priestor pre mobilné ohnisko z korténového plechu. Vodná plocha bola vytvorená z dvoch prefabrikovaných nádrží o objeme 500 a 1000 litrov. Okysličovanie vody zabezpečuje systém so solárnym pohonom. 

bottom of page