top of page
i
h
g
d
e
c
b
l
f
k
j
m
n
Polyfunkcny_objekt_Vajanskeho_prizemie_page-0001
Polyfunkcny_objekt_Vajanskeho_podorys_1NP_page-0001
Polyfunkcny_objekt_Vajanskeho_podkrovie_page-0001

Polyfunkčný objekt Prešov

Polyfunkcia

Prešov

2022

- Plocha pozemku:  750m2

- Zastavaná plocha: 165 m2

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 18 kWh/(m2.a)

 

Návrh polyfunkčného objektu pozostávajúceho z kancelárskych priestorov a podkrovných bytov v centre mesta Prešov. Z dôvodu potreby zachovania potrebného počtu parkovacích miest, je objekt osadený na stĺpoch. Z pôvodného počtu parkovacích miest bolo zabraté iba jedno parkovacie miesto, ktoré sa využilo na osadenie schodiska pre nový objekt.

bottom of page