top of page
04.Denoiser
06.Denoiser
15.Denoiser
16.Denoiser
05.Denoiser.Denoiser
7.Denoiser
14.Denoiser
03.Denoiser
12.Denoiser
8.Denoiser
02.Denoiser
01.Denoiser
18.Denoiser
Záhrada_Rúrky
9.Denoiser
11.Denoiser

Návrh záhrady Prešov,
miestna časť Rúrky

 

Záhrada

Prešov

2023

Staré mesto

- Plocha pozemku:                      370m2

Návrh záhrady k rodinnému domu.

bottom of page