top of page
záhrada Prešov
návrh záhrady Prešov
záhradná architektúra Prešov
f13
f11
f10
zahrada2
f9
zahrada1
skuska22
skuska13
skuska10
skuska12
skuska11
f17

Návrh záhrady Prešov Staré mesto

Záhrada

Prešov

2023

Staré mesto

 Šírka záhrady: 8m

 Dĺžka záhrady: 8m

Návrh malej mestskej záhrady o celkovej ploche 64 m2. 

bottom of page