b.Denoiser

5.Denoiser

4.Denoiser

1.Denoiser

c.Denoiser

Prístavba

k rodinnému domu

Rodinný dom

Prešov

2020

Dom Staré mesto

- Plocha pozemku:                      228m2

- Zastavaná plocha:                    93,4 m2

- Obytná plocha:                          66,70 m2

- Úžitková plocha:                       139 m2

- Obostavaný priestor:                 595 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 29 kWh/(m2.a)

Záujmová parcela pre výstavbu rodinného domu sa nachádza v historickom centre mesta Prešov. Úlohou bolo vyriešiť osadenie rodinného domu s úžitkovou plochou cca 150 m2 pre 4-člennú rodinu, na parcele o výmere 228 m2 s vlastným parkovaním pre dve osobné automobily s oddelením záhrady od ulice. Objekt je založený na existujúcich základoch s lokálnym zosilnením. Predná uličná časť domu je riešená v pôvodnom tvare domu so šikmou strechou podľa požiadaviek pamiatkového úradu. V časti domu s plochou strechou sa nachádza hlavná denná časť domu s obývacou izbou, kuchyňou a jedálňou, opticky prepojená v čo najväčšej miere so záhradou.

© 2019 Atelier Nerd, s.r.o.

www.ateliernerd@gmail.com

Metodova 8, 08001 Prešov

Ateliér Nerd s.r.o. Architektonický ateliér, projekčná činnosť,

projekty rodinných domov, návrh interiérov