1/1

Dom Dúbrava

Rodinný dom

Prešov

2020

- Plocha pozemku:  3050m2

- Zastavaná plocha: 290 m2

- Úžitková plocha: 270 m2

- Obostavaný priestor: 2110 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 27 kWh/(m2.a)

 

Navrhovaný objekt rodinného domu je situovaný na konci existujúcej zástavby rodinných domov v mestskej časti Dúbrava, osadený do svahovitého terénu.

Tvar domu je riešený v náväznosti na existujúci svah, čím vzniklo aj prevýšenie medzi dennou a nočnou časťou domu v snahe minimalizovať potrebu oporných múrov. Dom je situovaný v blízkosti lesa, riešený ako najvyššie položený objekt v rámci okolitej zástavby. 

Ako povrchový materiál je požitý drevený fasádny obklad v kombinácii s plechovou prevetrávanou šablónou a silikátovou omietkou.

© 2019 Atelier Nerd, s.r.o.

www.ateliernerd@gmail.com

Metodova 8, 08001 Prešov

Ateliér Nerd s.r.o. Architektonický ateliér, projekčná činnosť,

projekty rodinných domov, návrh interiérov