top of page
f.Denoiser
e.Denoiser
g.Denoiser
a.Denoiser
b.Denoiser
m.Denoiser
r.Denoiser
p.Denoiser
o.Denoiser

Dom Dúbrava

Rodinný dom

Prešov

2020

- Plocha pozemku:  3050m2

- Zastavaná plocha: 290 m2

- Úžitková plocha: 270 m2

- Obostavaný priestor: 2110 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 27 kWh/(m2.a)

 

Navrhovaný objekt rodinného domu je situovaný na konci existujúcej zástavby rodinných domov v mestskej časti Dúbrava, osadený do svahovitého terénu.

Tvar domu je riešený v náväznosti na existujúci svah, čím vzniklo aj prevýšenie medzi dennou a nočnou časťou domu v snahe minimalizovať potrebu oporných múrov. Dom je situovaný v blízkosti lesa, riešený ako najvyššie položený objekt v rámci okolitej zástavby. 

Ako povrchový materiál je požitý drevený fasádny obklad v kombinácii s plechovou prevetrávanou šablónou a silikátovou omietkou.

bottom of page