f.Denoiser
press to zoom
e.Denoiser
press to zoom
g.Denoiser
press to zoom
a.Denoiser
press to zoom
b.Denoiser
press to zoom
m.Denoiser
press to zoom
r.Denoiser
press to zoom
p.Denoiser
press to zoom
o.Denoiser
press to zoom
1/1

Dom Dúbrava

Rodinný dom

Prešov

2020

- Plocha pozemku:  3050m2

- Zastavaná plocha: 290 m2

- Úžitková plocha: 270 m2

- Obostavaný priestor: 2110 m3

- Merná potreba tepla na vykurovanie: 27 kWh/(m2.a)

 

Navrhovaný objekt rodinného domu je situovaný na konci existujúcej zástavby rodinných domov v mestskej časti Dúbrava, osadený do svahovitého terénu.

Tvar domu je riešený v náväznosti na existujúci svah, čím vzniklo aj prevýšenie medzi dennou a nočnou časťou domu v snahe minimalizovať potrebu oporných múrov. Dom je situovaný v blízkosti lesa, riešený ako najvyššie položený objekt v rámci okolitej zástavby. 

Ako povrchový materiál je požitý drevený fasádny obklad v kombinácii s plechovou prevetrávanou šablónou a silikátovou omietkou.