top of page
záhradný architekt Prešov
f13
f12
f16
f2
f18
f8
f4
f7
f5
f9
f11
f10
f3
f21
f28
f27
f24
f23
f25

Návrh záhrady Prešov Staré mesto

Záhrada

Prešov

2020

Staré mesto

- Plocha pozemku:                      400m2

Návrh záhrady k rodinnému domu.

Na pozemku boli zachované pôvodné ovocné dreviny. Záhrada je rozdelená na relaxačnú a úžitkovú časť. Úžitkovú časť tvorí línia skleníka. Priestor trávnika je oplotená dočasným provizórnym oplotením, ktoré chráni kvetový záhon pred poškodením pri športových aktivitách detí. Časť vymedzená pre stolný tenis slúži po sklopení stola ako priestor pre mobilné ohnisko z korténového plechu. Vodná plocha bola vytvorená z dvoch prefabrikovaných nádrží o objeme 500 a 1000 litrov. Okysličovanie vody zabezpečuje systém so solárnym pohonom. 

bottom of page