top of page
navrh zahrady Prešov
f2
f6
f30
f31
f23
f28
f23
f19

Návrh záhrady

Záhrada

Prešov

2023

Centrum Prešov

 Šírka záhrady: 7m

 Dĺžka záhrady: 25m

Návrh záhrady s pozdĺžnym traktom v radovej zástavbe. 

bottom of page